Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

www.oncofysiomk.nl

Hoog gekwalificeerde fysiotherapeutische zorg in de oncologie

BEHANDELING


Oncologiefysiotherapie is een specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie. Ze richt zich specifiek op het behandelen van bewegingsproblemen ten gevolge van de kanker zelf of ten gevolge van de medische behandeling van de kanker.

Voorbeelden van problemen zijn pijn, spanningsklachten, stug littekenweefsel, huidveranderingen, stijfheid van gewrichten en spieren, lymfoedeem (vochtophoping), spierzwakte, conditieverlies en vermoeidheid.


DESKUNDIGHEID


De oncologiefysiotherapeut houdt zich bezig met de fysiotherapeutische behandeling en het coachen van mensen met kanker. De oncologiefysiotherapeut heeft een meer-jarige opleiding gevolgd om hen bij deze (complexe)problematiek te begeleiden.

Om de oncologische patiënt goed te kunnen begeleiden is kennis van de ziekte, de medische behandelingen en de gevolgen daarvan van belang. De oncologiefysiotherapeut is op de hoogte van de mogelijkheden en de beperkingen / onmogelijkheden van de fysiotherapeutische behandeling bij mensen met kanker.


DE ONCOLOGIE FYSIOTHERAPIE IN ALLE FASEN


In de curatieve fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker, door bijvoorbeeld een operatie, bestraling en/of chemotherapie. De oncologiefysiotherapeut kan in deze fase helpen bij het beperken en bestrijden van conditieverlies en het verlichten van spanningsklachten. In deze fase is het belangrijk om actief en in beweging te blijven. Bijvoorbeeld door de arm goed te bewegen om de schoudermobiliteit te behouden of door te trainen tijdens chemotherapie.

In deherstelfase gaat het om herwinnen van beweeglijkheid, kwaliteit van leven en het herwinnen van controle over activiteiten van het dagelijkse leven. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen met een trainingsprogramma om de conditie te verbeteren en adviseren bij het hervatten van werk en sport.


Als de patiënt na een succesvolle behandeling is genezen, zijn er soms wel blijvende gevolgen zoals bewegingsproblemen of vermoeidheid. Goede nazorg is dan belangrijk.

Soms kan de ziekte niet (volledig) worden genezen maar wel onder controle gebracht en gehouden worden. Kanker krijgt dan meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft fysieke, psychische en sociale gevolgen voor de patiënt. Iedere patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut behandelt voorkomende klachten en ondersteunt en coacht de oncologische patiënt.

De palliatieve fase begint op het moment dat de patiënt te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is en de behandeling ook niet meer op genezing wordt gericht. Deze fase kan weken, maanden maar soms ook jaren duren. De kwaliteit van leven en de wens van de patiënt staat in deze fase centraal! De oncologiefysiotherapeut kan helpen om zolang mogelijk een actief leven te leiden.

In de terminale fase wordt het duidelijk dat het levenseinde nadert. De patiënt moet afscheid nemen van zijn naasten en van het leven. In deze fase staat het comfort van de patiënt centraal. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar de meest comfortabele houding. Ademhalingsoefeningen kunnen verlichting geven bij benauwdheid.

Pijn en angst kunnen verminderen door ontspanningsoefeningen.