Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

www.oncofysiomk.nl

Hoog gekwalificeerde fysiotherapeutische zorg in de oncologie

Richtlijnen en links​

De integrale kankercentra publiceren regelmatig nieuwe richtlijnen voor oncologische ziekten en palliatieve aandoeningen. Deze richtlijnen zijn te vinden via http://www.oncoline.nl/ en http://www.pallialine.nl/.


De oncologische tumorspecifieke richtlijnen zijn multidisciplinaire richtlijnen voor de diagnose en behandeling van patiënten met een specifieke tumor. Bijvoorbeeld de richtlijn mammacarcinoom of chronische lymfatische leukemie


De oncologische niet-tumorspecifieke richtlijnen zijn richtlijnen voor de diagnose en behandeling van een symptoom/gezondheidsklacht tgv ziekte en behandeling, hierin zijn de zorgaspecten multidisciplinair of specifiek voor een bepaalde beroepsgroep zijn uitgewerkt. Bijvoorbeeld de richtlijn pijn bij kanker of detecteren behoefte psychosociale zorg.


De palliatieve richtlijnen beschrijven de meest recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg.

links:

http://www.oncoline.nl - hier vindt u alle recente richtlijnen

http://www.nvfl.nl - informatie over lymfoedeem en oncologie fysio

http://www.iknl.nl - landelijk netwerk kanker

http:// www.lymfoedeem.nl - patiëntenvereniging lymfoedeem en lipoedeem